Thursday, October 15, 2009

Kan Palihatan Baang Padian Yang Jaang Tajumpak


Anik tah panyak buah hatik kamik yang bahauk. Pakah kan jadik cucuk bungsuk liau Gasing kan liau Lampuh. Baakal hantap jamuk uang bujang kuk nik. Mun nyanik 10 uang anak pun ndak mangapak. Kasihan iak nik namak nganyak Megat Naim Najmuddin bin Megat Johari tapik upak macam Kedayan hantap panyak kuk lihat. Tapik daah yang adak tuk mudah-mudahan kakal adak daah pahlawan daik abahnyak.

Monday, June 15, 2009

Keluarga Liau Gasing Bahauk


Anik tah panyak cucuk Liau Gasing yang bahauk. Anak yang bana-bana mbawak rahmat dalam hidup mamak kan abahnyak. Megat Naim Najmuddin bin Megat Johari

Friday, June 6, 2008

Muhak-muhak anak Kedayan Subalik


Nyanik tiak upaknyak muhak-muhak anak Kedayan Subalik, amun yang luum tuk nampak luumnyak. Amun yang tabau tuk tabau juak panyak. Tapik asak kuk mun basiak nik dibawak tutu Kedayan bana adak yang ndak tahuk kan ujak. Tambah mun yang pajuk purple tuk yang salaju ngakuk iak tuk Melayu. Apak pun anik tah panyak cucuk Liau Gasing. Macam-macam tutuannyak, macam-macam upaknyak.

Thursday, May 29, 2008

Kedayan yang berjayaMun adak anak-anak kedayan yang baik dikit taraf hidupnyak join pulang kan akuk nik. Bukan apak kan pendorong paanak kedayan. Ndak kiak dalam bidang apak pun. Indak semestinya sikulah tinggik nganyak sabab sijil kan degree bukan lagik ukuran.

Tambah-tambah lagik mun yang petani tuk. Banyak hantap sudah anak-anak Kedayan yang lain ke Bandar mancahaik ajikik tapik ninggal akan tanah yang luas di tinggal akan indung. Macam akuk anik tantuk nyak.