Friday, June 6, 2008

Muhak-muhak anak Kedayan Subalik


Nyanik tiak upaknyak muhak-muhak anak Kedayan Subalik, amun yang luum tuk nampak luumnyak. Amun yang tabau tuk tabau juak panyak. Tapik asak kuk mun basiak nik dibawak tutu Kedayan bana adak yang ndak tahuk kan ujak. Tambah mun yang pajuk purple tuk yang salaju ngakuk iak tuk Melayu. Apak pun anik tah panyak cucuk Liau Gasing. Macam-macam tutuannyak, macam-macam upaknyak.

1 comment:

EJAAN KADAYAN @ KAMUS KADAYAN said...

Daiee indungnya jua itu Lai...Mun dama saja bangsa kadayan inda tahu dikit baang sapatah bahasa Kadayan bana tia Kadayan atu Pupus tahun 2100............