Thursday, October 15, 2009

Kan Palihatan Baang Padian Yang Jaang Tajumpak


Anik tah panyak buah hatik kamik yang bahauk. Pakah kan jadik cucuk bungsuk liau Gasing kan liau Lampuh. Baakal hantap jamuk uang bujang kuk nik. Mun nyanik 10 uang anak pun ndak mangapak. Kasihan iak nik namak nganyak Megat Naim Najmuddin bin Megat Johari tapik upak macam Kedayan hantap panyak kuk lihat. Tapik daah yang adak tuk mudah-mudahan kakal adak daah pahlawan daik abahnyak.

No comments: