Wednesday, May 21, 2008

Cubak paiksaik muhak basiak nik


Siapak sajak yang malihat mesti tahuk kaitan yang bajuk orange, salua miah kan yang tudung hitam tuk kan. Bukan bahuluk nganyak yang baik cuannyak kan.
Tapik apak pun sabanyak uang tuhak yang baik takidumnyak babajuk kalabuk atuk nganyak yang kakal 100% Kedayan. Gamba nik kan paistaan nyak di Cameraon Highland. Hantap tah ituk caitak tuk sudah mulih ka Subalik.

No comments: